Edunvalvonta

Turkisalan edunvalvontatyöllä varmistetaan alan toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Edunvalvontatyön tavoitteena on turvata, että alan yleinen hyväksyntä sekä suuren yleisön että päättäjien silmissä säilyy ja vahvistuu. Turkisala on poikkeuksellisen suurten yhteiskunnallisten ja mediaan liittyvien paineiden alla. Esimerkkinä tästä näkyi, kun eduskunta sai vuonna 2012–2013 käsiteltäväkseen eräiden eläinsuojelujärjestöjen kansalaisaloitteen turkisalan kieltämisestä, jonka eduskunta lopulta hylkäsi selvin äänin kesäkuussa 2013.

Poliittinen edunvalvontatyö edellyttää, että liitto ylläpitää laajat suhteet päättäjiin, viranomaisiin ja mediaan, sekä vastaa suuren yleisön kiinnostukseen alaa kohtaan. Viranomaisten valmistelutyöhön osallistutaan myös aktiivisesti. Ajankohtaisiin asioihin edunvalvontatyössä kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön turkisalatyöryhmä sekä eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus.

Yhteiskunnallinen keskustelu turkisalasta jatkuu vilkkaana myös muualla Euroopassa. Liitto osallistuu aktiivisesti turkisalan kansainväliseen yhteistyöhön. Eurooppalaisten kasvattajajärjestöjen kattoliiton EFBA:n johtaminen on suomalaisissa käsissä.

Liiton ulkoisen viestintätyön ensisijainen tavoite on turvata, että suurella yleisöllä, päättäjillä ja toimittajilla on tasapainoista ja oikeaa tietoa alasta. Sisäisen viestinnän tavoite on antaa jäsenistölle ja henkilökunnalle ajantasaista tietoa ajankohtaisista ja muista alalle tärkeistä asioista.

Turkistalous – Finsk Pälstidskrift -lehtensä kautta liitto kertoo jäsenistölle kiinnostavasti ja luettavasti kaikesta tärkeästä turkisalalla ja liiton toiminnassa. Pari kertaa vuodessa ilmestyvät sidosryhmänumerot palvelevat myös alan ulkoisia viestintätarpeita.

Alan edunvalvonta- ja viestintätyön tärkeä yleinen periaate on avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa. Avoimuutta osoitetaan niin tiedottamisessa, alan edustajien julkisissa esiintymisissä kuin esimerkiksi Avoimet ovet -tyyppisissä projekteissa.