Jäsenyhdistykset

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liittoon kuuluu seitsemän paikallisyhdistystä, joista suurimmat ovat Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf (SÖP) ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (PSTK). Muut paikallisyhdistykset ovat Savo-Karjalan Turkistuottajat ry, Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat ry, Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat ry, Lounais-Suomen Turkiseläinkasvattajat ry ja Ålands Pälsodlarförening rf Ahvenanmaalla. Paikallisyhdistysten kautta liiton jäsenmäärä on 973.

Jäsenyhdistysten yhteystiedot