Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) ry

STKL on jäsentensä edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Ammattitaitoista turkiseläinkasvatusta on harjoitettu liiton perustamisvuodesta 1928 lähtien. Turkistiloilla tehdään säännöllisesti aktiivista kehitystyötä alan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Turkiseläinkasvatus perustuu Suomessa järjestelmälliseen ja jatkuvaan koulutus- ja tutkimustyöhön eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista sekä turkistilan ympäristöasioista. Tieteellisellä tutkimustyöllä varmistetaan, että käytetyt kasvatusmenetelmät takaavat parhaan mahdollisen huolenpidon eläimistä ja että turkisalaa koskevat määräykset ja lainsäädäntö perustuvat luotettavalle pohjalle. Turkisten tuottaminen kiinnostaa myös nuoria ja alalle on tulossa koulutuksen saaneita uusia yrittäjiä.

Turkisten kysyntä näyttää edelleen valoisalta. Nimekkäät kansainväliset muotisuunnittelijat käyttävät turkista kokoelmissaan. Jatkuvan tuotekehityksen tuloksena turkis on myös yhä useampien kuluttajien ulottuvilla.