STKL on ISO 9001-sertifioitu organisaatio

STKL: n laatujärjestelmällä on ISO 9001-standardin mukainen sertifikaatti, joka kattaa organisaation ydintoiminnot. Nämä on tiivistetty sertifikaatin kunniakirjan tekstiin “turkistuotannon edunvalvonta ja neuvonta”.

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, ja sen vaatimuksenmukaisuutta arvioidaan vuosittain tehtävillä määräaikaisarvioinneilla. Sertifikaatti kannustaa ylläpitämään ja kehittämään ISO 9001 -standardin mukaista johtamisjärjestelmää, joka parantaa riskienhallintaa ja liiton laatutavoitteita.