Liiton visio ja strategia

Vastuullisuus ja kannattavuus korostuvat ProFurin uudessa strategiassa

Liiton toimintaa ohjaa visio siitä, että Suomi on vastuullisin ja kannattavin turkiseläinten kasvattajamaa.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n (ProFur) strategia vuosille 2015–2017 vahvistettiin 16.1.2015 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Strategia perustuu edellisellä kaudella hyväksi ja toimivaksi todetulle hyvinvointiajattelulle: turkisala voi hyvin, kun tuottaja, eläimet ja ympäristö voivat hyvin.

Tällä strategiakaudella liitto jatkaa näiden hyvinvointialueiden edistämistä uusilla, muuttuneen markkinatilanteen vaatimilla painotuksilla. Kansainvälisen kilpailun kasvu, turkisten maailmanmarkkinahintojen lasku, kentän sitoutuneisuus huutokauppayhtiöön, rehun korkea hinta ja elinkeinon oikeutuksen kyseenalaistaminen ovat strategiassa huomioon otettavia tekijöitä.
Vastuullisuuden vaatimukset korostuvat ja kiristyvät viranomaisvalvonnassa ja uuden eläinsuojelulain valmistelussa. Kuluttajat ja kansalaisjärjestöt edellyttävät vastuullisuutta asiakkaaltamme muotiteollisuudelta.

Elinkeinon olemassaolon ja menestymisen ehdoton edellytys on myös kannattavuus.
Valittujen hyvinvointialueiden jatkuva kehittäminen on elinkeinon tapa osoittaa vastuullisuuttaan ja lunastaa olemassaolonsa oikeutus, sosiaalinen toimilupa. Varmistamalla sosiaalisen toimilupansa elinkeino turvaa edellytyksensä harjoittaa toimintaansa. Hyvinvointialueiden kehittäminen vaikuttaa myös elinkeinon kilpailukykyyn ja kiinnostavuuteen yhteiskunnallisena toimijana, kumppanina, asiakkaana, toimittajana ja työnantajana.

Elinkeino tarvitsee vahvan edunvalvontaorganisaation, jonka missio on työskennellä turkisalan jatkuvuuden ja menestyksen puolesta.

ProFurin missiona on tukea tuottajien, eläinten ja ympäristön hyvinvointia ja siten turvata turkistuotannon elintila, kilpailukyky ja kehittyminen.

ProFur pyrkii saavuttamaan asettamansa vision ja toteuttamaan missiotaan kehittämällä kolmea hyvinvointialuetta, tuottamalla palveluja, tarjoamalla neuvontaa sekä viestinnällä.